Luty

Luty

Zarządzenie Nr 508/04

Zarządzenie Nr 508/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie powołania Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 507/04

Zarządzenie Nr 507/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Ryszarda Żurka. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 506/04

Zarządzenie Nr 506/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nabycia gruntu przeznaczonego na poszerzenie drogi gminnej w Grucznie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 505/04

Zarządzenie Nr 505/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 504/04

Zarządzenie Nr 504/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 70/1401 części zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 5. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 503/04

Zarządzenie Nr 503/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 502/04

Zarządzenie Nr 502/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 501/04

Zarządzenie Nr 501/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 500/04

Zarządzenie Nr 500/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 499/04

Zarządzenie Nr 499/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 4a/6, Wojska Polskiego 141/2, Paderewskiego 2/3, [...]

Zarządzenie Nr 498/04

Zarządzenie Nr 498/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę Nr 647/162 o pow. 0.7547 ha położoną w Świeciu od Agencji Mienia Wojskowego 0ddział [...]

Zarządzenie Nr 481/04

Zarządzenie Nr 481/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 497/04

Zarządzenie Nr 497/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 496/04

Zarządzenie Nr 496/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Miernickiego i części ulicy Kociewskiej (od skrzyżowania z ul. [...]

Zarządzenie Nr 495/04

Zarządzenie Nr 495/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 69/2 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 494/04

Zarządzenie Nr 494/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 493/04

Zarządzenie Nr 493/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży części działki nr 530/2 położonej w Świeciu u zbiegu ulic Przemysłowej i Kolejowej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 492/04

Zarządzenie Nr 492/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 491/04

Zarządzenie Nr 491/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie uchylenia Zarządzeń : Nr 351/03 z dnia 20 września 2003r. i Nr 433/03 z dnia 16 grudnia 2003r. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 490/04

Zarządzenie Nr 490/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie ostatniej raty za kupno lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 8g/17. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 489/04

Zarządzenie Nr 489/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 292/1 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 488/04

Zarządzenie Nr 488/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Świeciu przy ul.Hallera 2/16 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 487/04

Zarządzenie Nr 487/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 11/11 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 486/04

Zarządzenie Nr 486/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 485/04

Zarządzenie Nr 485/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 19 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 484/04

Zarządzenie Nr 484/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 29 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 483/04

Zarządzenie Nr 483/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży części działki nr 124 położonej w Sulnowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie Nr 482/04

Zarządzenie Nr 482/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie pozostałej kwoty stanowiącej należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki nr [...]

Zarządzenie Nr 480/04

Zarządzenie Nr 480/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji Obszaru Powojskowego w Świeciu Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 479/04

Zarządzenie Nr 479/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na wykonanie okien PCV dla Przedszkola nr 1 w Świeciu, Przedszkola nr 2 w [...]

Zarządzenie Nr 478/04

Zarządzenie Nr 478/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na wykonanie okien PCV dla Gimnazjum nr 1 w Świeciu, Gimnazjum nr 2 w [...]

Zarządzenie Nr 477/04

Zarządzenie Nr 477/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na wykonanie okien PCV dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkoły [...]

Zarządzenie Nr 476/04

Zarządzenie Nr 476/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup drzew i krzewów - wiosna 2004 r . Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o [...]

Zarządzenie Nr 475/04

Zarządzenie Nr 475/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego zakładu budżetowego, środków specjalnych i funduszu celowego. Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 474/04

Zarządzenie Nr 474/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 [...]

Zarządzenie Nr 473/04

Zarządzenie Nr 473/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 472/04

Zarządzenie Nr 472/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004r. w sprawie wykupu gruntu od p. Leszka i Krystyny Krzemnieckich. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r “o samorządzie gminnym” [...]

Zarządzenie Nr 471/04

Zarządzenie Nr 471/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004r. w sprawie wykupu gruntu od p. Piotra Widery. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r “o samorządzie gminnym” (jedn. tekst [...]

Zarządzenie Nr 470/04

Zarządzenie Nr 470/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 469/04

Zarządzenie Nr 469/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Słowackiego 10. Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 468/04

Zarządzenie Nr 468/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 467/04

Zarządzenie Nr 467/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 466/04

Zarządzenie Nr 466/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004r. w sprawie rozłożenia na kwartalne raty należności z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w Świeciu przy ul. Hallera 2. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 465/04

Zarządzenie Nr 465/04 B u r m i s t r z a Ś w i e i a z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 464/04

Zarządzenie Nr 464/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 463/04

Zarządzenie Nr 463/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej połozonej w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego. Na [...]

metryczka