Styczeń

Styczeń

Zarządzenie Nr 462/04

Zarządzenie Nr 462/ 04 Burmistrza Świecia z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania “z klauzulą zawieszającą” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury przetargu uproszczonego na wykonanie [...]

Zarządzenie Nr 461/04

Zarządzenie Nr 461/04 Burmistrza Świecia z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działek nr 998/1 i 998/2 o łącznej powierzchni 710 m2, położonych w Świeciu przy ul. Mestwina. Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 460/04

Zarządzenie Nr 460/04 Burmistrza Świecia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 459/04

Zarządzenie Nr 459/04 Burmistrza Świecia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu najmu budynku oraz dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Polnej 19 za 2003r. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 458/04

Zarządzenie 458/04 Burmistrza Świecia z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 27913. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 457/04

Zarządzenie Nr 457/04 Burmistrza Świecia z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Państwem Romanem i Krystyną Kitowskimi. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie [...]

Zarządzenie Nr 456/04

Zarządzenie Nr 456/04 Burmistrza Świecia z dnia 09 stycznia 2004 r. prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na dostawę środków czystości do placówek oświatowych na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 455/04

Zarządzenie Nr 455/04 Burmistrza Świecia z dnia 08 stycznia 2004 r   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Anny Głowali ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 454/04

Zarządzenie Nr 454/04 Burmistrza Świecia z dnia 05 stycznia 2004 r.     w sprawie wszczęcia postępowania “z klauzulą zawieszającą” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury przetargu uproszczonego [...]

metryczka