Grudzień

Grudzień

Zarządzenie Nr 451

Zarządzenie Nr  451/03 Burmistrza Świecia z dnia 31 grudnia 2003r   w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  lokalnego  "z klauzulą zawieszającą" na [...]

Zarządzenia Nr 453

Zarządzenie Nr 453/03Burmistrza  Świeciaz dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 452

Zarządzenie Nr 452/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmiany układu wykonawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003. Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie 450

Zarządzenie Nr 450/03Burmistrza  Świeciaz dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodówi wydatków budżetu Gminy na rok 2003. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach [...]

Zarządzenie Nr 449

Zarządzenie Nr 449/03 Burmistrza  Świecia z dnia  23 grudnia 2003r. w sprawie zamiany gruntów położonych w Chrystkowie  pomiędzy Gminą Świecie a Panem Zbigniewem Gardynikiem. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 448

Zarządzenie Nr 448/03 Burmistrza  Świecia z dnia  23 grudnia 2003 r w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 4 położony w Świeciu w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 447

Zarządzenie Nr 447/03 Burmistrza Świecia z  dnia 23 grudnia 2003r.   w sprawie  nie skorzystania z prawa pierwokupu  działki nr 726/69  położonej w  Świeciu na osiedlu 800-lecia.   Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 446

Zarządzenie Nr 446/03 Burmistrza   Świecia z dnia  23 grudnia 2003r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym położonym  w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 445

Zarządzenie Nr 445/03 Burmistrza  Świecia z dnia  23 grudnia 2003 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działek nr 49/42 i 59/94 położonych w Świeciu przy ul. Andersa i [...]

Zarządzenie Nr 444

Zarządzenie Nr 444/03 Burmistrza  Świecia z dnia 23 grudnia  2003r. w sprawie  nie wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu  kupna lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Grucznie przy ul.Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 443

Zarządzenie Nr 443/03 Burmistrza   Świecia z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia na dzierżawę pojemników oraz wywóz odpadów [...]

Zarządzenie Nr 442

Zarządzenie Nr 442/03 Burmistrza Świecia z dnia  23 grudnia 2003r w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektu budowlanego linii oświetleniowej w [...]

Zarządzenie Nr 441

Zarządzenie Nr 441/03 Burmistrza Świecia z dnia 23 grudnia 2003 r.   w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz kierownika Żłobka w Gminie [...]

Zarządzenie Nr 440

Zarządzenie Nr 440/03 Burmistrza   Świecia z dnia 23 grudnia  2003 r.   w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.   Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 439

Zarządzenie Nr 439/03Burmistrza  Świeciaz dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 438

Zarządzenie Nr 438/03 Burmistrza Świecia z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Zuzanny Wielachowskiej.                      Na [...]

Zarządzenie Nr 437

Zarządzenie Nr 437/03 Burmistrza   Świecia z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Andrzeja Kwaśniewskiego.          Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Zarządzenie Nr 436

Zarządzenie Nr 436/03 Burmistrza Świecia z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu  lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 69 /2 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 435

Zarządzenie Nr 435/03 Burmistrza   Świecia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury.        Na [...]

Zarządzenie Nr 434

Zarządzenie Nr 434/03 Burmistrza   Świecia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 433

Zarządzenie  Nr 433/03 Burmistrza Świecia z dnia  16 grudnia  2003r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia  od 0chotniczej Straży Pożarnej w Przechowie działki Nr  463/4  położonej w Świeciu przy ul. Sportowej [...]

Zarządzenie Nr 432

Zarządzenie Nr 432/03 Burmistrza  Świecia z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Piotra Gorzkiewicza. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r "o samorządzie gminnym" (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 431

Zarządzenie Nr 431/03 Burmistrza   Świecia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych  na 2004r.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 430

Zarządzenie Nr 430/03Burmistrza  Świeciaz dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2004. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  [...]

Zarządzenie Nr 429

Zarządzenie Nr 429/03 Burmistrza   Świecia z dnia 08 grudnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od Pana Jerzego Kołakowskiego. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r "o samorządzie gminnym"(jedn. tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 428

Zarządzenie Nr 428/03 Burmistrza   Świecia z dnia  08 grudnia 2003r. w sprawie wykupu gruntu od Państwa Władysława i Adeli Dobek. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r "o samorządzie gminnym"(jedn. [...]

Zarządzenie Nr 427

Zarządzenie Nr 427/03 Burmistrza   Świecia z dnia 08 grudnia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu  lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie [...]

Zarządzenie Nr 426

Zarządzenie  Nr 426/03 Burmistrza  Świecia z dnia 08 grudnia 2003r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa 86/1401 części zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 5.   Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 425

Zarządzenie Nr 425/03 Burmistrza   Świecia z dnia  08 grudnia  2003 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działek nr 1381/31 i 1358/9 o łącznej powierzchni 1027 m2, [...]

Zarządzenie Nr 424

Zarządzenie Nr 424/03 Burmistrza   Świecia z dnia  08 grudnia 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 423

Zarządzenie Nr 423/03 Burmistrza  Świeciaz dnia 08 grudnia 2003 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy na grunt pod tymczasowym garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II.     Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 422

Zarządzenie Nr 422/03Burmistrza Świeciaz dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 1 w Świeciu, Przedszkola nr 2 [...]

Zarządzenie Nr 421

Zarządzenie Nr 421/03Burmistrza  Świecia  z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do Świetlic Szkolnych: Szkoły [...]

Zarządzenie Nr 420

Zarządzenie  Nr  420/03Burmistrza  Świeciaz dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na ubezpieczenia majątkowe placówek oświatowych (OOiW, Szkoły [...]

Zarządzenie Nr 419

Zarządzenie Nr 419/03 Burmistrza  Świecia z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie "Zapytania o cenę" na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole [...]

Zarządzenie Nr 418

Zarządzenie Nr 418/03 Burmistrza  Świecia z dnia 01 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Jabłonowskiego i Agrestowej na osiedlu [...]

metryczka