Listopad

Listopad

Zarządzenie Nr 417

Zarządzenie Nr 417/03Burmistrza  Świeciaz dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 416

Zarządzenie Nr 416/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 listopada  2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego dla właścicieli nakładów budowlanych na sprzedaż działek nr 2847/5, 2847/6, 2847/7, 2847/8, 2847/9, [...]

Zarządzenie Nr 415

Zarządzenie Nr 415/ 03 Burmistrza Świecia z dnia 25 listopada  2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego dla właścicieli nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste działek nr 902/2, 902/3, 902/4, [...]

Zarządzenie Nr 414

Zarządzenie Nr 414/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 listopada 2003 roku. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki nr 14/10 położonej w Świeciu przy ul.Kossaka. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 413

Zarządzenie Nr 413/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie rozłożenia na miesięczne raty należności z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 53A w Sulnowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 412

Zarządzenie Nr 412/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Łukasiewicza. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 411

Zarządzenie Nr 411/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 listopada   2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Kościuszki 11/21 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 410

Zarządzenie Nr 410/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie  nie skorzystania z prawa pierwokupu  działek nr 105/72 i 105/73  położonych w  Świeciu przy ul. Bydgoskiej. Na podstawie art.30 ust.2 pk 3 [...]

Zarządzenie Nr 409

Zarządzenie Nr 409/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednoetapowego konkursu na twórcze prace projektowe, kwalifikujący do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

Zarządzenie Nr 408

Zarządzenie Nr  408 /03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 12 listopada 2003r. w sprawie udzielenia poręczenia na zabezpieczenie pożyczki zaciąganej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w [...]

Zarządzenie Nr 407

Zarządzenie Nr 407/03 B u r m i s t r z a   Świecia z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie  sprzedaży działek: nr 1025/5 i nr 1024/3 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 406

Zarządzenie Nr 406/03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu położonego w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 405

Zarządzenie Nr 405/ 03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  12 listopada  2003r. w sprawie rozłożenia na miesięczne raty należności z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 404

Zarządzenie Nr 404/03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z  dnia 12 listopada 2003r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 29788, położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 403

Zarządzenie Nr 403/03 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z  dnia 12 listopada 2003r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 32418 położonej w  Wielkim Konopacie [...]

Zarządzenie Nr 402

Zarządzenie Nr 402/03 B u r m i s t r z a   Świecia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Hallera  3/21 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 401

Zarządzenie Nr 401/03 B u r m i s t r z a   Świecia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 137/18 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 399

Zarządzenie Nr 399/03B u r m i s t r z a  Ś w i e c i az dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 400

Zarządzenie Nr 400/03B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 6 listopada 2003r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi [...]

Zarządzenie Nr 398

Zarządzenie Nr 398/03Burmistrza Świeciaz dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 397

Zarządzenie Nr  397/03 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 05 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian rozkładu jazdy linii komunikacyjnej Dworzec PKS - Duży Rynek - Mały Rynek - ul. Farna - ul. [...]

metryczka