Zarządzenie Nr 362

Zarządzenie Nr 362/03

Burmistrza Świecia

z dnia 7 października 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wieniawskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Wyrazić zgodę na zmniejszenie powierzchni dzierżawy części działki nr 2406 położonej w Świeciu przy ul. Wieniawskiego użytkowanej jako ogród przydomowy z 300m2 na 150m2 Pani Krystynie Somerskiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:34:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1146