Zarządzenie Nr 359

Zarządzenie Nr 359/ 03

B u r m i s t r z a Świeciu

z dnia 7 października 2003r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 0ddział Terenowy w Bydgoszczy działek nr 18/1 i 18/2 położonych w Polskim Konopacie.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591z póżn.zmianami ) art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz.U.Nr 46 z 2000r. poz.543) i uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r Nr 95/03 w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przejąć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 0ddział Terenowy w Bydgoszczy działki Nr 18/1 o pow.2040 m2 i Nr 18/2 o pow.1886 m2, położone w Polskim Konopacie z przeznaczeniem na teren sportu i rekreacji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:27:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1422