Zarządzenie Nr 370

Zarządzenie Nr 370/ 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 października 2003r

w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie linii oświetleniowej napowietrznej w Sulnowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm. )

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych na wykonanie linii oświetleniowej napowietrznej w Sulnowie za cenę netto 8.000 zł + podatek VAT.

§ 2

Zamówienie skierować do : Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego “TOMASIK”

ul. Polna 35, 86 – 100 Świecie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 13:29:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1196