Zarządzenie Nr 378

Zarządzenie Nr 378/03

Burmistrza Świecia

z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej zasilającej m. Sartowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 67 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego w trybie “ Zapytania o cenę” na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej zasilającej m. Sartowice. Wykaz materiałów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zapytanie o cene skierować do minimum czterech dostawców.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie:

  1. Edyta Kliczykowska – przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Aleksander Bania – członek

  4. Andrzej Krakowiak – członek

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 13:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415