Zarządzenie Nr 377

Zarządzenie Nr 377/03

B u r m i s t r z a Świecia

z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na użyczenie gruntu położonego w Świeciu przy ul. Ks.St.Krausego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Nie wyrazić zgody na użyczenie Pani Marioli Krzemińskiej gruntu stanowiącego część działki nr 161/69 o pow. 138m2 położonej w Świeciu przy ul. Ks.St.Krausego dzierżawionej na podstawie umowy zawartej w dniu 3 stycznia 2002r. przeznaczonej na budowę dojścia do obiektu usługowo-handlowego

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 11:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235