Zarządzenie Nr 379

Zarządzenie Nr 379/03

Burmistrza Świecia

z dnia 14 października 2003r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę materiałów do budowy linii oświetleniowej w Polskim Konopacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 67 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę materiałów do budowy linii oświetleniowej w Polskim Konopacie. Wykaz materiałów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zapytanie o cenę skierować do minimum czterech dostawców.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie:

1. Edyta Kliczykowska – przewodniczący

2. Marzenna Rzymek – członek

3. Daniel Kapłanek – członek

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 stycznia 2004, 12:36:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1485