Zarządzenie Nr 385

Zarządzenie Nr 385/ 03

B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 23 października 2003r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi od Agencji Mienia Wojskowego 0ddział Terenowy w Bydgoszczy położone na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu.

                     Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r "o samorządzie gminnym'' (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zmianami ) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia  2003r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia
zarządza :

§ 1

Ustalić odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki Nr:
a) 640/18 o pow. 0,3928 ha
b) 640/21 o pow. 0,0751 ha
c) 640/24 o pow. 0,1854 ha
d) 640/30 o pow. 0,1781 ha
e) 640/48 o pow. 0,1838 ha
stanowiące drogi na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu od Agencji Mienia Wojskowego 0ddział Terenowy w Bydgoszczy w wysokości 39.170,00,-zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (12 listopada 2003, 08:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1230