Zarządzenie Nr 386

Zarządzenie Nr 386/ 03

B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 23 października 2003r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę Nr 172/2 stanowiącą drogę położoną w Grucznie od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grucznie.

                    Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r "o samorządzie gminnym'' (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zmianami ) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia  2003r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia
zarządza:

§ 1

Ustalić odszkodowanie za przejętą z mocy prawa działkę Nr 172/2 o pow.310 m2 stanowiącą drogę w Grucznie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grucznie w wysokości 930,-zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (12 listopada 2003, 08:47:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1469