Zarządzenie Nr 396

Zarządzanie Nr 396/03

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie ogrzewania obiektu Apteki przy ul. Duży Rynek 1.

                         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z uchwałą nr 56/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30.01.2003 r obejmującej warunki i zasady udzielania pomocy finansowej w związku z wykonaniem instalacji grzewczych.


Burmistrz Świecia
zarządza:

§ 1

Udzielić dotacji w wysokości 1500,-zł za wykonanie ogrzewania gazem lokalu apteki przy ul. Duży Rynek 1 będący własnością Elżbiety Ślężak.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 14:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1319