Zarządzenie Nr 395

Zarządzenie Nr 395/03

B u r m i s  t r z a     Ś w i e c i a

z dnia 30 października 2003r.


w sprawie wykupu gruntu od p. Aleksandry Jankowskiej, Donaty Fritsch i Janusza Seyda

                     Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r "o samorządzie gminnym'' (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia
zarządza :

§ 1

Wykupić od współwłaścicieli Aleksandry Jankowskiej, Donaty Fritsch i Janusza Seyda na  rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie  działkę nr  709/3 o pow. 1086 m2, położoną w Świeciu na osiedlu 800-lecia  pod ulicę Jabłonowskiego.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu  w wysokości 16.290,-zł /tj 15,-zł za 1 m2/
oraz odszkodowanie za nasadzenia w wysokości 2.400,-zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 14:44:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1162