zarządzenie Nr 392

Zarządzenie Nr 392/03

B u r m i s t r z a     Ś w i e c i a

z dnia 30 października 2003 r

 

w sprawie ogłoszenia przetargu na najem budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera z przeznaczeniem pod usługi


                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami)  art. 13 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U.  z 2000 roku Nr 46  poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej  z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 "w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia"

Burmistrz  Świecia
zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem budynku o pow. 34,31m2 położonego w Świeciu przy ul. Gen.J.Hallera usytuowanego na działkach nr  647/168,   nr 647/189 i nr 647/194  z przeznaczeniem pod usługi zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Powołać komisję przetargową  w składzie :
1. Ratkowski Wiesław - przewodniczący
2. Bąkowska Gabriela - członek
3. Gorzka Ewa - członek
4. Spławska Barbara - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Świecia
Tadeusz Pogoda

załącznik do Zarządzenia (10kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrza Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 13:41:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261