Zarządzenie Nr 391

Zarządzenie Nr 391/03

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia  30 października 2003 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku położonym w Świeciu przy  ul. Sienkiewicza 18

                           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U.  z 2000 roku Nr 46  poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej  z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 "w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia"

Zarząd Miejski
zarządza:

§ 1

Nie wyrazić zgody na użyczenie Klubowi Sportowemu 'WDA" pomieszczeń po Yacht Clubie Morskim "COLUMBUS" w budynku położonym w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 18

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia
Tadeusz  Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 13:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1281