Zarządzenie Nr 390

Zarządzenie Nr 390/03

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 30 października  2003r.


w sprawie  nie wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu  kupna lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Grucznie przy ul.Wojska Polskiego 21.

                   Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami).

Burmistrz Świecia
zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgodny na umorzenie  należności  za wykup lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Grucznie przy ul.Wojska Polskiego 21 Pani Lucynie Heyer.
Ustalić termin zapłaty należności przypadających na 2003r tj 397,05 + 26,82,-zł odsetki
do końca grudnia 2003r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 13:09:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1392