Zarządzenie Nr 387

Zarządzenie Nr 387/03

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 23 października 2003r.


w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie drogi gminnej w Chrystkowie i remont drogi w Dzikach.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych      ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 ze zmianami )

 

Burmistrz Świecia
zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na utwardzenie drogi gminnej w Chrystkowie i remont drogi gminnej w Dzikach zgodnie z treścią ogłoszenia (zał. nr 1).

§ 2

Kryteria oceny ofert:
a) cena - 100 %

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie:
1. Edyta Kliczykowska - przewodniczący
2. Ewa Gorzka - członek
3. Daniel Kapłanek - sekretarz
4. Barbara Drewa - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi ROŚiGK

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrza Świecia

Tadeusz Pogoda

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 12:50:15)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (12 listopada 2003, 14:23:26)
Zmieniono: korekta numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1358