Wrzesień

Wrzesień

Zarządzenie Nr 353/03

Zarządzenie Nr 353/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 września 2003r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Świecia. Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. [...]

Zarządzenie Nr 352/03

Zarządzenie Nr 352/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 września 2003r. w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Słowackiego 10 . Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 351/03

Zarządzenie Nr 351/ 03 B u r m i s t r z a Świcia z dnia 29 września 2003r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia od 0SP Przechowo, części działki nr 463/1 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej na rzecz Gminy [...]

Zarządzenie Nr 350/03

Zarządzenie Nr 350/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 29 września 2003 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia kotłowni w budynku położonym w Świeciu przy ul. Sądowej 5 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 349/03

Zarządzenie Nr 349/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 29 września 2003 r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia z TKKF “Celuloza” w części dotyczącej kortów tenisowych położonych na terenie stadionu “WDA” [...]

Zarządzenie Nr 348/03

Zarządzenie Nr 348/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 86/46, 86/44, 90/3 położonych w Sulnówku. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 347/03

Zarządzenie Nr 347/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 września 2003r. w sprawie wykupu gruntu od p. Ewy i Zbigniewa Hinc. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r “o samorządzie gminnym’’ [...]

Zarządzenie Nr 346/03

Zarządzenie Nr 346/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 września 2003 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Świeciu przy ul.Wyspiańskiego. Na [...]

Zarządzenie Nr 345/03

Zarządzenie Nr 345/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 29 września 2003r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. W.Witosa Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 344/03

Zarządzenie Nr 344/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 343/03

Zarządzenie Nr 343/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 342/03

Zarządzenie Nr 342/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 341/03

Zarządzenie Nr 341/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 września 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 340/03

Zarządzenie Nr 340 /03 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2003 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2004 Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z [...]

Zarządzenie Nr 339/03

Zarządzenie Nr 339/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 września 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 338/03

Zarządzenie Nr 338/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 września 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 337/03

Zarządzenie Nr 337/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 września 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. C. Skłodowskiej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 335/03

Zarządzenie Nr 335/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 września 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie [...]

Zarządzenie Nr 336/03

Zarządzenie Nr 336/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 17 września 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu na Starym Mieście przeznaczony pod uprawy rolne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 334/03

Zarządzenie Nr 334/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 17 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oraz ogłoszenia przetargu na najem budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen.J. [...]

Zarządzenie Nr 333/03

Zarządzenie Nr 333/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 17 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul Żwirki i Wigury Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 332/03

Zarządzenie Nr 332/03 Burmistrza Świecia z dnia 12 września 2003 r. w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie wizualizacji hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Świeciu Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 331/03

Zarządzenie Nr 331/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 września 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 330/03

Zarządzenie Nr 330/03 Burmistrza Świecia z dnia 2 września 2003r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 329/03

Zarządzenie Nr 329/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o [...]

Zarządzenie Nr 328/04

Zarządzenie Nr 328 / 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż części nakładów budowlanych położonych na działce nr 903/2 w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 327/03

Zarządzenie Nr 327/ 03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 września 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie [...]

Zarządzenie Nr 326/03

Zarządzenie Nr 326/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 września 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 32/47 położonej w Świeciu przy ul. Wyspiańskiego. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 325/03

Zarządzenie Nr 325/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 73/31 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 324/03

Zarządzenie Nr 324/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sportowej 17/1 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 323/03

Zarządzenie Nr 323/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 322/03

Zarządzenie Nr 322/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 września 2003r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 [...]

metryczka