Zarządzenie Nr 320/03

Zarządzenie Nr 320/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 20 sierpnia 2003r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność dla:

1.Polskiego Związku Niewidomych – na sprzęt rehabilitacyjny i działalność profilaktyczną – 2000,-zł.

2.TKKF “Celuloza” – na organizowanie Ogólnopolskich Zawodów Kulturystycznych i Fitness o Puchar Kujaw i Pomorza – 1.000,-zł.

3.Gminny Ludowy KS “Tor” – na dofinansowanie Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach 100 polowych – 1.000,-zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

p.o. Burmistrza Świecia

Krystyna Radtke

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 sierpnia 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 lutego 2004, 12:06:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1361