Zarządzenie Nr 318/03

Zarządzenie Nr 318/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 sierpnia 2003r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003.

Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 48z późn. zmianami)

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w zarządzeniu Nr 53/03 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003, zmienionym:

  • Zarządzeniem Nr 255/03 Burmistrza Świecia z dnia 2 czerwca 2003r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Burmistrza

Krystyna Radtke

Załączniki do wglądu w pok. nr 24 Urzedu Miejskiego w Świeciu przy ul. W.P. 124.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 sierpnia 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 lutego 2004, 11:59:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1407