Zarządzenie Nr 317/03

Zarządzenie Nr 317/03

B u r m i s t r z a Świecia

z dnia 14 sierpnia 2003r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2003 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami )

Burmistrza Świecia

z a r z ą d z a :

§ 1

  1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu informację z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r oraz realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

  2. Informację przedłożyć w formie zestawień z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i wydatków GFOŚ i GW, zestawienia dokonanych zamówień publicznych oraz opisu do zestawień o dochodach i wydatkach budżetowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

p. o. Burmistrza

Krystyna Radtke

Załączniki do wglądu w pok. nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. W.P.124. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 sierpnia 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 lutego 2004, 11:53:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437