Sierpień

Sierpień

Zarządzenie Nr 321/03

Zarządzenie Nr 321/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 320/03

Zarządzenie Nr 320/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 sierpnia 2003r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 319/03

Zarządzenie Nr 319/03 B u r m i s t r za Świecia z dnia 18 sierpnia 2003r w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst [...]

Zarządzenie Nr 318/03

Zarządzenie Nr 318/03 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 317/03

Zarządzenie Nr 317/03 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2003 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. [...]

metryczka