Uchwała nr 226/21Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 4 lutego 2021w sprawie zwolnienia z części opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. Na podstawie art. 31 zzca ust. 1, 2 i 4 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm. ), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 226/21
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 4 lutego 2021


w sprawie zwolnienia z części opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Na podstawie art. 31 zzca ust. 1, 2 i 4 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm. ), uchwala się, co następuje:


pobierz (774kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2021.731 z dnia 2021-02-12

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (10 lutego 2021, 14:36:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (17 lutego 2021, 10:37:17)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 49