Uchwała nr 220/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 220/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), uchwala się, co następuje:


pobierz (3828kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2021.186 z dnia 2021-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Fura
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:39:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 stycznia 2021, 10:37:27)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 42