Uchwała nr 219/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej gminy Świecie - Ośrodka Oświaty i Wychowania w jednostkę organizacyjną spełniającą funkcję centrum usług wspólnych dla Żłobka Miejskiego w Świeciu i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę ŚwiecieNa podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt1), 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm. ), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 219/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej gminy Świecie - Ośrodka Oświaty i Wychowania w jednostkę organizacyjną spełniającą funkcję centrum usług wspólnych dla Żłobka Miejskiego w Świeciu i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świecie

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt1), 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm. ), uchwala się, co następuje:


pobierz (594kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Fura
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:36:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46