Uchwała nr 217/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świecie-BukowiecNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 oraz 1378), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm. ), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Rada Miejska w Świeciu uchwala, co następuje:

Uchwała nr 217/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 oraz 1378), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm. ), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Rada Miejska w Świeciu uchwala, co następuje:


pobierz (8319kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2021.267 z dnia 2021-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Karolczak
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:29:49)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 stycznia 2021, 10:38:59)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 32