Uchwała nr 216/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Gminę Świecie porozumienia z Gminą Miasta Chełmna w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4), art. 18 ust. 2 pkt 12) i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 i 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 216/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Gminę Świecie porozumienia z Gminą Miasta Chełmna w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4), art. 18 ust. 2 pkt 12) i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 i 1378) uchwala się, co następuje:


pobierz (1791kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Karolczak
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25