Uchwała nr 215/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez gminę ŚwiecieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 i 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 215/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe osób środkami publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej, organizowanej przez gminę Świecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 50a ust. 1 i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 i 1378) uchwala się, co następuje:


pobierz (1439kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2021.185 z dnia 2021-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Karolczak
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:26:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 stycznia 2021, 10:36:20)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25