Uchwała nr 210/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 210/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:


pobierz (3268kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2021.180 z dnia 2021-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Arczyńska-Lisek
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:17:56)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 stycznia 2021, 10:38:27)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27