Uchwała nr 209/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówNa podstawie Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 209/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala się, co następuje:


pobierz (4089kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2021.179 z dnia 2021-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Arczyńska-Lisek
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:13:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 stycznia 2021, 10:37:53)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24