Uchwała nr 208/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie”Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 208/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie”

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala się, co następuje:


pobierz (5904kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2021.178 z dnia 2021-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Arczyńska-Lisek
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:11:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 stycznia 2021, 10:34:31)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 32