Uchwała nr 207/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla gminy Świecie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 i 1818) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 207/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 i 1818) uchwala się, co następuje:


pobierz (8256kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Klaudia Subkowska
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:08:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (28 stycznia 2021, 12:12:59)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30