Uchwała nr 205/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. )), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 205/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. )), uchwala się, co następuje:


pobierz (9363kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2021.177 z dnia 2021-01-08

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:07:20)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 stycznia 2021, 10:36:53)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88