Uchwała nr 204/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021–2026.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 204/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021–2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )) uchwala się, co następuje:


pobierz (8073kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (7 stycznia 2021, 09:05:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31