Uchwała nr 201/20Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 26 listopada 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŚwiecieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 201/20
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 26 listopada 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), uchwala się, co następuje:


pobierz (4998kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiesław Ratkowski
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (2 grudnia 2020, 13:14:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (2 grudnia 2020, 13:17:57)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 57