Uchwała nr 38/18Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 grudnia 2018w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie"Na podstawie art. 19. ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 38/18
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie"

Na podstawie art. 19. ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629), uchwala się, co następuje:


pobierz (826kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2019.325 z dnia 2019-01-08

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 stycznia 2019, 11:16:09)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (9 stycznia 2019, 09:25:53)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 247