Uchwała nr 37/18Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 grudnia 2018w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy 2018 i 2019.Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. ) w zw. z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 i 1629), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 37/18
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy 2018 i 2019.

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. ) w zw. z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 i 1629), uchwala się, co następuje:


pobierz (85kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 stycznia 2019, 11:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188