Uchwała nr 34/18Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

Uchwała nr 34/18
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)


Część I pobierz (8007kB) pdf
Cześć II pobierz (9345kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz.Urz.2019.324 z dnia 2019-01-08

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (4 stycznia 2019, 11:08:44)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (9 stycznia 2019, 09:26:36)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308