Uchwała nr 30/18Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 6 grudnia 2018w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego oraz zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej działki nr 260/6 i nr 260/5 w Świeciu.Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 30/18
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego oraz zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej działki nr 260/6 i nr 260/5 w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), uchwala się, co następuje:


pobierz (747kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (12 grudnia 2018, 12:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216