Uchwała nr 22/18Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 6 grudnia 2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693)

Uchwała nr 22/18
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693)


pobierz (1776kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (12 grudnia 2018, 12:23:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217