Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Promocja gminy Świecie poprzez udział zespołu siatkarskiego kobiet w TAURON Liga

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 ust. 1
nr sprawy: OR-GRiW.271.1.2021
wartość: mniejsza od kwoty 214.000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja na http://platformazakupowa.pl/  

zamówienie na:

Remont niecki basenu sportowego w Parku Wodnym w Świeciu

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-IN.271.32.2020.
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 13 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)