Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RESTAURACJI WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD-KAN, CO, CT, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, GAZU, ELEKTRYCZNĄ, ZEW. INSTAL.: PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN, PRZYŁĄCZE GAZU, LINIE ZASILAJĄCE NN, LINIE KABLOWE OŚWIETLENIA TERENU ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO, W CELU STWORZENIA BUDYNKU OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SULNÓWKU, DLA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I REKREACYJNEGO” w ramach zadania pn. „Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-IN.271.33.2020.
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2021  09:30

zamówienie na:

Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Gminie Świecie.

zamawiający: Gmina Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-ROŚiGK.271.34.2020.
wartość: większa niż kwota 214.000,00 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)