zamówienie na:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RESTAURACJI WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD-KAN, CO, CT, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, GAZU, ELEKTRYCZNĄ, ZEW. INSTAL.: PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN, PRZYŁĄCZE GAZU, LINIE ZASILAJĄCE NN, LINIE KABLOWE OŚWIETLENIA TERENU ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO, W CELU STWORZENIA BUDYNKU OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SULNÓWKU, DLA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I REKREACYJNEGO” w ramach zadania pn. „Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-IN.271.33.2020.
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2021  09:30
wynik postępowania: Postępowanie zostało unieważnione. Informacja w załączeniu. 
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RESTAURACJI WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD-KAN, CO, CT, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, GAZU, ELEKTRYCZNĄ, ZEW. INSTAL.: PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN, PRZYŁĄCZE GAZU, LINIE ZASILAJĄCE NN, LINIE KABLOWE OŚWIETLENIA TERENU ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO, W CELU STWORZENIA BUDYNKU OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SULNÓWKU, DLA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I REKREACYJNEGO” w ramach zadania pn. „Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie"

pobierz_ogłoszenie (604kB) pdf

pobierz_SIWZ (1219kB) pdf

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT(Załącznik Nr 1) ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE JAKO     OR-IN.271.33.2020 POD ADRESEM:
https://swiecie.eu/dokumentyprzetargowe/ lub przejdź:tutaj

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 7 STYCZNIA 2021 R.

{do_Wykonawców}

pobierz_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia (317kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR 2 - 10

pobierz_Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Wykonawcy (44kB) word

pobierz_Załącznik_nr_3_oświadczenie_Wykonawcy (43kB) word

pobierz_Załącznik_nr_4_ośwoadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej (16kB) word

pobierz_Załącznik_nr_5_formularz_ofertowy (51kB) word

pobierz_Załącznik_nr_6_wykaz_osób (19kB) word

pobierz_Załącznik_nr_7_zobowiązanie_podmiotu_do_oddania_do_dyspozycji_wykonawcy_niezbędnych_zasobów (40kB) word

pobierz_Załącznik_nr_8_wzór_umowy (466kB) pdf

pobierz_Załącznik_nr_9_wykaz_robót (40kB) word

pobierz_Załącznik_nr_10_Wykaz_narzędzi_i_urządzeń_technicznych (43kB) word

ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA PRZEDMIARY W WERSJI EDYTOWALNEJ

pobierz_przedmiary (71kB) zip

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 25 STYCZNIA 2021 R.

pobierz_pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców (11523kB) pdf

pobierz_kartę_techniczną (137kB) pdf

pobierz_karta_techniczna_ (1522kB) pdf

pobierz_karta_techniczna__ (196kB) pdf

pobierz_raport_doboru_okapów (475kB) pdf

pobierz_wykaz_technologii_Sulnówko_komory_chłodnicza (41kB) pdf

pobierz_opinia_geotechniczna (2710kB) pdf

pobierz_PW4WKDeczno (183kB) pdf

pobierz_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_ (396kB) pdf

pobierz_SIWZ_ (1229kB) pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 26 STYCZNIA 2021 R.

pobierz_pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ (593kB) pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 28.01.2021 R.

pobierz_pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ (3145kB) pdf

pobierz_deczno (26kB) pdf

pobierz_projekt_wentylacji (7324kB) plik

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

pobierz_pismo_o_zmianie_terminu_składania_i_otwarcia_ofert} (382kB) pdf

pobierz_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia (228kB) pdf

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

pobierz_pismo_o_zmianie_terminu_składania_i_otwarcia_ofert (374kB) pdf

pobierz_ogłoszenie_o_zmianie (373kB) pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 11 LUTEGO 2021 R. ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

pobierz_pismo_do_wykonawców (1976kB) pdf

pobierz_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia (373kB) pdf

pobierz_przedmiary (1269kB) zip

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 15.02.2021 R.

pobierz_pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ (849kB) pdf

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NR 8 DOT. PISMA PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ Z DNIA 15.02.2021.

pobierz_pismo (385kB) pdf

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

pobierz_informację (508kB) pdf

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

pobierz_wynik_postępowania (420kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Brzoskowska
Opublikował: Karolina Kruczkowska (30 grudnia 2020, 14:22:36)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruczkowska (1 marca 2021, 10:16:24)
Zmieniono: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4278