zamówienie na:

Remont niecki basenu sportowego w Parku Wodnym w Świeciu

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-IN.271.32.2020.
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 13 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu. 
REMONT NIECKI BASENU SPORTOWEGO W PARKU WODNYM W ŚWIECIU

pobierz_ogłoszenie (445kB) pdf

pobierz_SIWZ (465kB) pdf

pobierz_Załącznik_Nr_1A_formularz_oferty>> (27kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_3A_Oświadczenie_wykonawcy>> (16kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_3B_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej>> (15kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_4_wzór_umowy>> (384kB) pdf

pobierz_Załącznik_Nr_5_wykaz_robót_budowlanych>> (15kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_6_wykaz_osób>> (16kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_7_wykaz_sprzętu>> (14kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_8_Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15,21 i 22 Pzp>> (14kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_9_Informacja_o_oddaniu_do_dyspozycji_zasobów_podmiotu_trzeciego>> (17kB) word

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT ( Załącznik Nr 2 do SIWZ ) ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE JAKO OR-IN.271.32.2020 POD ADRESEM:
https://swiecie.eu/dokumentyprzetargowe/ LUB PRZEJDŹtutaj

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

pobierz_informację (352kB) pdf

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

pobierz_informację_o_wyborze (316kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Karolina Kruczkowska
Opublikował: Karolina Kruczkowska (28 grudnia 2020, 08:55:59)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruczkowska (12 lutego 2021, 08:59:02)
Zmieniono: Dodanie informacji no rozstrzygnięciu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 580