Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RESTAURACJI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SULNÓWKU, DLA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I REKREACYJNEGO-postępowanie II

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 ust. 1
nr sprawy: OR-IN.271.3.2021
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2021  09:00

zamówienie na:

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ŚWIECIU WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA ULICZNEGO

zamawiający: Gmina Świecie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 ust. 1
nr sprawy: OR-IN.271.5.2021
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)